tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Podleganie ubezpieczeniom przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Organ rentowy w trakcie postępowania kontrolnego stwierdził, iż nie znalazł dowodów potwierdzających fakt wykonywania przez naszą Klientkę działalności gospodarczej po określonym dniu. Kancelaria w sposób skuteczny w sporze sądowym wykazała, że jest on w błędzie, a działalność jest nadal prowadzona. Klientka uniknęła tym samym zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (wyrok z dnia 12 września 2017r., IX U 42/17).