tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Pozorna umowa o pracę

Odwołanie zasadne. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12.12.2016r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i objął Naszą Klientkę ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zarzuty ZUS-u – pozorność umowy o pracę – nie ostały się w postępowaniu sądowym (sprawa VIII U 2082/15).