tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Pozorna umowa o pracę

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ustalił, że ubezpieczona podlegała ubezpieczeniom społecznym jako pracownik (sygnatura sprawy: VIII U 846/14). W trakcie sporu Zakład stał na stanowisku, że brak jest oczywistych dowodów świadczenia pracy. Organ rentowy podnosił, że rzeczywistym celem zawarcia umowy o pracę była chęć uzyskania wysokich świadczeń z pracowniczego ubezpieczenia chorobowego, a nie wola realizowania obowiązków pracowniczych. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd uznał, że odwołująca przedstawiła wystarczające dowody na okoliczność rzeczywistego świadczenia pracy.