tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Renta rodzinna wypadkowa

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach toczących się przed Sądami na terenie całej Polski. Prawie 2 lata toczył się spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Odział w Częstochowie o ustalenie prawa do renty rodzinnej w związku z wypadkiem przy pracy. Wyrokiem z dnia 22.04.2015r. (VU 1630/13) Sąd Okręgowy w Częstochowie zmienił decyzję ZUS i przyznał wnioskodawczyni prawo do świadczenia. Podstawowym problemem w przedmiotowej sprawie był brak protokołu powypadkowego. ZUS pomimo braku do tego podstaw wydał decyzję o odmowie wszczęcia postępowania (podczas, gdy powinien wydać decyzję o odmowie ustalenia prawa do świadczenia).  W trakcie rozpoznawania sprawy Sąd dysponował już protokołem wypadkowym, wystawionym kilka miesięcy po wypadku, z tym że stwierdzono w nim, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy. Po przesłuchaniu świadków i przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego Sąd ostatecznie uznał, że zmarły uległ wypadkowi w pracy, a jego śmierć miała bezpośredni związek ze zdarzeniem wypadkowym. Więcej o tym jakie problemy faktyczne i prawne pojawiły się przy okazji tej sprawy wkrótce na moim BLOGU.

PS Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak się później okazało, nie składał apelacji.