tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Renta wypadkowa

Wyrokiem z dnia 29.11.2016r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał Naszemu Klientowi prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionował niezdolności do pracy, zarzucał jednak niewystępowanie związku pomiędzy zdarzeniem wypadkowym a stwierdzoną niezdolnością do pracy. Ostatecznie Sąd po zasięgnięciu opinii biegłego przyznał rację odwołującemu się (IX U 922/16).