tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Zdaniem organu rentowego stan zdrowia naszego Klienta uległ poprawie od czasu ostatniego orzekania o częściowej niezdolności do pracy. Renta została zabrana. Klient nie miał wątpliwości, że poprawa taka nie nastąpiła. Sąd po zasięgnięciu opinii biegłych orzekł na korzyść naszego Klienta (wyrok z dnia 15 lutego 2018r., IX U 547/17).