tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Spór o podstawę wymiaru składek

Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rzadko kończą się w I instancji. I tak było tym razem. A rzecz rozchodziła się o to czy dodatek funkcyjny zabrany pracownikowi z dnia na dzień (w okresie powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie oddelegowania – art. 42 par. 4 Kodeksu pracy – za którą dodatek się należy) będzie wliczał się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zdeterminowanie Klienta i Nasza wiedza pozwoliły ostatecznie przechylić szalę na korzyść ubezpieczonego. Było ciężko bo dopiero Sąd Okręgowy we Wrocławiu (w tym wypadku II instancja) uznał, że decyzja Zakładu była wadliwa. Wyrokiem z dnia 22 maja 2015r. (IX Ua 26/15) Sąd II instancji zmienił więc wyrok Sądu Rejonowego i poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.