tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Spory cywilne

„Czas to pieniądz”.

 

Prowadząc zlecone sprawy jestem świadomy, że obok wyniku sprawy równie ważną kwestią jest jej doprowadzenie do końca w rozsądnym terminie.

Obok zastępstwa procesowego stron w postępowaniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reprezentuję strony w innych procesach cywilnych włącznie z postępowaniem egzekucyjnym m.in. w sprawach związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (zapłata wynagrodzenia, kary umowne), sprawach związanych z odpowiedzialnością z tytułu czynów niedozwolonych, sprawach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń, sprawach rodzinnych (rozwód, podział majątku, alimenty) oraz sprawach spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku).

 

Kontakt:          tel. 513 025 491 e-mail: biuro@kpkawka.pl