tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Ubezpieczenia społeczne

„Prawo sprzyja tym, którzy o nie dbają.”

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo dla klientów indywidualnych i podmiotów prawnych w sprawach składkowych, świadczeń z funduszu ubezpieczeń społecznych (renty i emerytury), świadczeń wypłacanych w razie choroby i macierzyństwa (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński).

 

Główne obszary praktyki:

  • konsultacje prawne dla ubezpieczonych;
  • opinie prawne dla płatników (badanie dokumentów, analiza stosowanych rozwiązań, optymalizacja);
  • kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zastrzeżenia do protokołu kontroli);
  • sporządzanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • reprezentacja klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (m. in. o ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, o ustalenie odpowiedzialności członków zarządu za zaległości składkowe spółki, o zwrot nienależnie pobranych świadczeń, o prawo do wcześniejszej emerytury, o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, o prawo do renty rodzinnej).

 

Kontakt:          tel. 513 025 491, e-mail: biuro@kpkawka.pl