tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Umowa na czas określony a świadczenie przedemerytalne

Kolejna pozytywnie zakończona potyczka z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie od decyzji ZUS w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego okazało się skuteczne i Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 27 maja 2015r. (sprawa IX U 2414/13)  zmienił decyzję Zakładu i przyznał wnioskodawcy prawo do świadczenia. ZUS kwestionował przyczyny rozwiązania umowy z pracownikiem. Zasadniczy problem zasadzał się w niemożliwości posłużenia się dokumentem w postaci wypowiedzenia bowiem umowa o pracę była umową na czas określony i pracodawca nie wskazał w piśmie przyczyny zwolnienia. Nie mniej jednak zaoferowaliśmy Sądowi materiał, który pozwalał na stwierdzenie, że powodem wypowiedzenia były przyczyny dotyczące zakładu pracy. Wyrok jest nieprawomocny.