tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży.

Tego rodzaju sprawy nigdy nie należą do prostych. Pomimo szczególnej ochrony przysługującej pracownicy w ciąży wspólnie z pracodawcą podjęliśmy próbę przekonania Sądu co do słuszności rozwiązania umowy o pracę. Ostatecznie spór zakończył na pierwszej rozprawie, ponieważ pracownica po zapoznaniu się z odpowiedzią na pozew cofnęła pozew. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Pozostało rozstrzygnięcie o kosztach zastępstwa prawnego. To nie decyzja, a jej uzasadnienie budziło zdumienie. Sąd postanowił nie obciążać powódki kosztami postępowania albowiem „profesjonalny pełnomocnik strony pozwanej nie podjął w sprawie żadnych czasochłonnych czynności. Jego czynności sprowadziły się jedynie do napisania odpowiedzi na pozew i stawiennictwa na pierwszą rozprawę” (postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt X P 903/15). Nie zepsuło to jednak smaku zwycięstwa.

Grzegorz Kawka, adwokat