tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Blog

#1

Czy pracodawca opłaca pozew przeciwko pracownikowi?

Sprawa z zakresu prawa pracy jest sprawą cywilną i co do zasady podlega opłacie sądowej jak każdy proces cywilny. Zwrócić jednak należy uwagę na regulację art. 35 § 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz na przepis zawarty w art. 96 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy. Zgodnie z pierwszym ze wskazanych przepisów w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową. Stosownie natomiast do art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych: „pracownik wnoszący powództwo (…), z zastrzeżeniem art. 35 (…).”

więcej