tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Aktualności

Zmiana adresu siedziby Kancelarii!

Od września Kancelaria Prawna Adwokata Grzegorza Kawki zmieniła adres siedziby. Do nowego miejsca trafić równie prosto. Biuro znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej 1, na przeciwko Urzędu Miasta Wrocławia, w lokalu 207, mieszczącym się na drugim piętrze.

więcej

Rozwiązanie umowy o pracę – art. 55 § 1[1] Kodeksu pracy – a odprawa

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2015 r., III PZP 4/15

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 § 1[1] k.p. z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika uprawnia pracownika do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (jednolity tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 192 ze zm.), jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy.

więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku – 1.750 zł brutto

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1220), ustalające minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.750 PLN (brutto).

więcej

Zmiana adresu Kancelarii

Od kilku dni można Nas znaleźć pod nowym adresem. Kancelaria nadal mieści się we Wrocławiu przy Placu Nowy Targ 28, tuż obok Urzędu Miasta Wrocławia. Zmienił się natomiast numer lokalu – 18 A (parter).

 

Zapraszam do współpracy


 

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław

więcej

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZUS

Postanowieniem z dnia 3 września 2014r. (III AUz 200/14) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie ZUS na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w przedmiocie nieodrzucenia odwołania od decyzji ZUS.

 

 

więcej

Skutki przekroczenia 24 miesięcy zatrudnienia przy umowie na czas określony

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 23  września 2014 r., III PZP 2/14 (źródło: www.sn.pl)

 

Przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

więcej


Wypadek przy pracy a sąd ubezpieczeń społecznych

Uchwała Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 lutego 2014 r., I UZP 4/13 (źródło: www.sn.pl)

 

W postępowaniu prowadzonym na skutek odwołania od decyzji organu rentowego odmawiającej przyznania prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z powodu nieprzedstawienia przez ubezpieczonego protokołu powypadkowego sąd ubezpieczeń społecznych jest uprawniony do dokonywania oceny, czy dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.);

więcej

Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku – 1.680 zł brutto

Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1074), ustalające minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1.680 PLN (brutto).

więcej

Koszty w sprawach ubezpieczeniowych

Uchwała Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 maja 2013 r., I UZP 1/13 (źródło: www.sn.pl)

 

W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczącej odwołania od decyzji organu rentowego, stwierdzającej zobowiązanie do zapłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i odsetek za zwłokę w określonych w tej  decyzji kwotach, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym powinno być ustalone na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.).

 

Komentarz: (…) kliknij więcej

 

O tym kto ponosi koszty wygranego sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wkrótce na moim BLOGU. 

więcej