tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Prawo pracy

„Praktyka wyprzedza prawo”.

Pamiętam o tym doradzając Pracownikom i Pracodawcom.

Adwokat Grzegorz Kawka specjalizuje się głównie w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, jednakże swoją praktyką obejmuje też prawo umów, prawo karne oraz spory cywilne.. Systematycznie poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, a także na bieżąco śledząc zmiany prawa i poglądy wyrażane w orzecznictwie jest w stanie zaoferować swoim Klientom w pełni profesjonalne usługi na najwyższym poziomie. Adwokat Grzegorz Kawka oferuje swoją pomoc zarówno w wymiarze teoretycznym (doradztwo), jak i praktycznym (reprezentacja w sądach).

Główne obszary praktyki:

  • zatrudnianie pracowników (dedykowane umowy o pracę, optymalizacja zatrudnienia);
  • odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników;
  • zakaz konkurencji;
  • dyskryminacja, mobbing;
  • zwalnianie pracowników (zwolnienia indywidualne i grupowe, „trudne zwolnienia”);
  •  transfery pracowników (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę);
  • regulaminy prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminy korzystania ze sprzętu komputerowego, regulaminy korzystania ze sprzętu służbowego – telefon, samochód, komputer);
  • kontrola PIP u Pracodawcy (kompleksowe doradztwo);
  • zbiorowe prawo pracy (układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, negocjacje ze związkami zawodowymi);
  • spory z zakresu prawa pracy (m.in. o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, o uchylenie kary porządkowej, o sprostowanie świadectwa pracy, o odprawę w związku ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika, o nadgodziny, o odszkodowanie w związku z niepodejmowaniem działalności konkurencyjnej).

Kancelaria Adwokacka spogląda na prawo pracy nie tylko pod kątem obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z Kodeksu pracy, ale gdy zachodzi taka potrzeba wskazuje również na inne implikacje prawne np. podatkowe, składkowe, praw autorskich czy odpowiedzialności karnej. Oferta adwokata skierowana jest zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Główne obszary praktyki adwokata obejmują m.in. zatrudnianie pracowników, zakaz konkurencji, mobbing, zwalnianie pracowników, transfery pracowników, jak również zbiorowe prawo pracy i kontrolę PIP u pracodawcy. Tak więc, jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia lub pomocy w kwestii prawa pracy, Kancelaria Adwokacka Grzegorza Kawki jest miejscem dla Was idealnym.

 

Kontakt:          tel. 513 025 491, e-mail: biuro@kpkawka.pl