tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

#1

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Często udzielając porad z zakresu prawa pracy jestem pytany o możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Z punktu widzenia pracownika, którego obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia, problem aktualizuje się zazwyczaj w przypadku otrzymania oferty pracy na korzystniejszych warunkach. Pracodawca podejmując decyzję o zwolnieniu pracownika – z różnych powodów – nie chce, aby pracownik przychodził do pracy w okresie wypowiedzenia.

Kodeks pracy przewiduje możliwość „skrócenia okresu wypowiedzenia” zgodną wolą stron. Decyzję o skróceniu okresu wypowiedzenia może również  podjąć  w określonych sytuacjach pracodawca. W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika brak zgody pracodawcy na wcześniejsze odejście oznacza konieczność przepracowania pełnego okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z przepisem art. 361 § 1 Kodeksu pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co istotne z omawianej instytucji mogą również skorzystać pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników, którzy dokonują wypowiedzeń z przyczyn niedotyczących pracowników – organizacyjne, ekonomiczne itp. 

Skrócenie przez zakład pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 KP powoduje rozwiązanie tej umowy z upływem skróconego okresu (tak Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 1992r., I PZP 20/92).  Jak stwierdził Sąd Najwyższy, w czasie tego okresu nie można nabyć uprawnień pracowniczych zależnych od istnienia stosunku pracy. W tym okresie nie jest możliwe nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego lub do nagrody jubileuszowej. Okres ten nie jest okresem doliczanym do jakiegokolwiek stażu zakładowego (ani w zakładzie rozwiązującym stosunek pracy, ani w zakładzie, w którym ewentualnie później pracownik zatrudni się).

Skrócenie okresu wypowiedzenia może być wynikiem porozumienia stron. Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 Kodeksu pracy).

Grzegorz Kawka, adwokat prawo pracy Wrocław

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *