tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Praktyka karna

„Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu” (art. 42 ust. 2 Konstytucji RP).

Kancelaria zapewnia obronę interesów oskarżonego w sprawach karnych poprzez aktywny udział adwokata we wszystkich etapach postępowania.

Główne obszary praktyki:

  • reprezentacja klientów na wszystkich etapach postępowania karnego m.in. w sprawach przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu, przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • reprezentacja klientów w postępowaniu w sprawach o wykroczenia m.in. w sprawach wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

 

Kontakt:          tel. 513 025 491, e-mail: biuro@kpkawka.pl