tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Odwołanie od dyscyplinarki i zasądzone odszkodowanie

Tak zwana dyscyplinarka, a więc rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jako nadzwyczajny i najbardziej dotkliwy dla pracownika sposób rozwiązania umowy o pracę, powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Musi być ono uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. Powyższe, zdaniem Sądu, nie wystąpiło w kolejnej tego typu sprawie prowadzonej przez nasza Kancelarię. Dzięki temu nasz Klient uzyskał żądane odszkodowanie (wyrok z dnia 26 stycznia 2018r., IV P 36/14).