tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Archiwum wpisów z: czerwiec 2013

#1

Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę (z „dyscyplinarki” na porozumienie stron) i zwrot dla Pracownika kosztów zastępstwa prawnego to efekt postępowania mediacyjnego prowadzonego w ramach sporu związanego z rozwiązaniem umowy o pracę. Ugoda została zatwierdzona przez Sąd Pracy.

więcej

#2

Renta z tytułu niezdolności do pracy przyznawana w drodze wyjątku

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a raczej Dyrektor Oddziału ZUS w Białymstoku (ta jednostka przejęła zadania Prezesa ZUS w tym zakresie) przyznał Klientowi Kancelarii rentę z tytułu niezdolności do pracy w drodze wyjątku. Postępowanie to było poprzedzone próbą uzyskania renty w normalnym trybie. Niestety wnioskodawca nie spełniał jednego z warunków przyznania prawa do renty  (od ostatniego okresu ubezpieczenia do daty powstania niezdolności do pracy upłynęło więcej niż 18 miesięcy). Jego wyjątkowa sytuacja pozwoliła jednak na podjęcie próby dochodzenia renty w drodze wyjątku, przyznawanej przez Prezesa ZUS. Tego rodzaju świadczenie jest przyznawane ubezpieczonym, którzy nie spełniają warunków wymaganych do renty na skutek szczególnych okoliczności. Podjęta próba okazała się w pełni skuteczna. Świadczenie przyznano na okres 5 lat.

więcej

#3

Kiedy pracownik musi opłacić pozew żądając przywrócenia do pracy?

Żądasz przywrócenia do pracy? Twoje wynagrodzenie wynosiło więcej niż 4.166,66 zł brutto? Zapłacisz opłatę sądową od pozwu!

 

Opłata od pozwu w sprawie pracowniczej.

 Stosownie do przepisu zawartego w art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 r., pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 35 w/w ustawy. Zgodnie natomiast z ostatnio wspomnianym przepisem, w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

 

Wartość przedmiotu sporu w przypadku żądania przywrócenia do pracy.

więcej