tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

#1

Kiedy pracownik musi opłacić pozew żądając przywrócenia do pracy?

Żądasz przywrócenia do pracy? Twoje wynagrodzenie wynosiło więcej niż 4.166,66 zł brutto? Zapłacisz opłatę sądową od pozwu!

 

Opłata od pozwu w sprawie pracowniczej.

 Stosownie do przepisu zawartego w art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 r., pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 35 w/w ustawy. Zgodnie natomiast z ostatnio wspomnianym przepisem, w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

 

Wartość przedmiotu sporu w przypadku żądania przywrócenia do pracy.

Roszczenie o przywrócenie do pracy jest roszczeniem o prawo majątkowe, którego wartość przy umowach na czas nieokreślony oblicza się zgodnie z art. 231 kodeksu postępowania cywilnego jako sumę wynagrodzenia za pracę za okres jednego roku. Ustalając wartość przedmiotu sporu w sprawach o przywrócenie do pracy pracownik powinien otrzymywane u pracodawcy wynagrodzenie pomnożyć przez 12.

 

Obowiązek opłacenia pozwu w sprawie o przywrócenie do pracy.

W przypadku, gdy miesięczne zarobki brutto pracownika u pracodawcy wynosiły więcej niż 4.166,66 złotych, wartość przedmiotu sporu w sprawie o przywrócenie do pracy, ustalona na zasadzie art. 231 kodeksu postępowania cywilnego, przekroczy 50.000 złotych. Tym samym pracownik nie będzie zwolniony od opłaty sądowej od pozwu. Opłata sądowa od pozwu wyniesie 5 % wartości przedmiotu sporu.

 

Przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Pracownik, który w jednym pozwie dochodzi przywrócenia do pracy i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, dla celów obliczenia wartości przedmiotu sporu w sprawie powinien zliczyć ich wartość (art. 21 kodeksu postępowania cywilnego). W konsekwencji obowiązek uiszczenia opłaty sądowej od pozwu zawierającego oba roszczenia może pojawić się nawet w sytuacji osiągania przez pracownika dochodów na poziomie 3.350,00 złotych brutto miesięcznie (3.350 zł x 12 + 3* x 3.350 zł ≥ 50.000 zł).

*roszczenie na podstawie art. 57 § 1 Kodeksu pracy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *