tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

#1

Od kiedy 3-miesięczny okres wypowiedzenia?

 

O długości okresu wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy, liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 maja 1999 r., I PKN 34/99).

 

Prześledźmy zagadnienie na przykładzie:

 

Stosunek pracy został nawiązany z dniem 1 lipca 2010 r. Aktualnie pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na czas nieokreślony. Jeżeli pracownik złoży wypowiedzenie w tym miesiącu tj. w maju 2013 r., to jego umowa o pracę rozwiąże się z dniem 31 sierpnia 2013 r. Strony, od 1 maja 2013 r., obowiązuje już bowiem trzy, a nie jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Dlaczego? Przyjęcie fikcji miesięcznego okresu wypowiedzenia prowadziłoby do stwierdzenia, że rozwiązanie umowy nastąpiłoby w ostatnim dniu czerwca (30.6). Jednocześnie w tym dniu okres zatrudnienia u pracodawcy wyniesie dokładnie 3 lata (1.7.2010 – 30.06.2013), a skoro tak to po myśli przepisu zawartego w art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

Więcej o wypowiedzeniu umowy o pracę, wkrótce na moim BLOGU.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *