tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Blog

#1

Kiedy pracownik musi opłacić pozew żądając przywrócenia do pracy?

Żądasz przywrócenia do pracy? Twoje wynagrodzenie wynosiło więcej niż 4.166,66 zł brutto? Zapłacisz opłatę sądową od pozwu!

 

Opłata od pozwu w sprawie pracowniczej.

 Stosownie do przepisu zawartego w art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 r., pracownik wnoszący powództwo nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 35 w/w ustawy. Zgodnie natomiast z ostatnio wspomnianym przepisem, w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

 

Wartość przedmiotu sporu w przypadku żądania przywrócenia do pracy.

więcej