tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

#1

Czy pracownik może kłamać w sądzie pracy we własnej sprawie?

Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Przesłuchiwany w charakterze strony pracownik ma obowiązek mówienia i niezatajania prawdy. Obowiązek taki wynika z przepisów procedury cywilnej. Odrębną zaś kwestią jest grożąca pracownikowi sankcja za naruszenie tego obowiązku.

O obowiązku mówienia prawdy sąd pracy poucza pracownika przed przystąpieniem do przesłuchania. Sąd poucza również pracownika o tym, ze stosownie do okoliczności pracownik może zostać przesłuchany po odebraniu od niego przyrzeczenia. W tej fazie przesłuchania pracownika (w doktrynie przyjmującej, że dowód z przesłuchania stron składa się z dwóch etapów, nazywanej fazą I) sąd nie poucza pracownika o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, chociaż w praktyce zdarza się sugerowanie przesłuchiwanemu, że taka odpowiedzialność mu grozi. Tymczasem zeznania złożone przez pracownika – stronę postępowania – w pierwszej fazie przesłuchania nie podlegają sankcji karnej. Inaczej mówiąc nawet jeżeli pracownik we własnej sprawie mija się z prawdą, bądź zataja określone fakty to z tego tytułu nie poniesie odpowiedzialności karnej.

Jeżeli przesłuchanie stron – bez przyrzeczenia – nie wyświetli dostatecznie faktów, sąd może przesłuchać według swego wyboru jedną ze stron ponownie, po odebraniu przyrzeczenia (faza II przesłuchania stron). Warto wspomnieć, że bardzo rzadko – przynajmniej tak wynika z mojej praktyki – sąd decyduje się na ponowne przesłuchanie jednej ze stron. Oczywiście przejście do tego rodzaju przesłuchania musi zostać stronie odpowiednio zakomunikowane. Wówczas od strony odbiera się przyrzeczenie. Od tego momentu przesłuchiwania w charakterze strony osoba ponosi odpowiedzialność karną za składanie fałszywych zeznań.

Reasumując, przesłuchiwany w charakterze strony pracownik, uprzedzony o obowiązku mówienia prawdy, nie ponosi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań nawet wówczas, gdy sąd błędnie go o takiej odpowiedzialności pouczy. Jeżeli natomiast sąd pracy poweźmie wątpliwości co do pewnych faktów i zdecyduje się ponownie przesłuchać pracownika, pouczy go o odpowiedzialności karnej i odbierze od niego przyrzeczenie to wówczas pracownikowi grozi sankcja karna.

Grzegorz Kawka

adwokat Wrocław

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *