tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Długotrwała umowa na czas określony

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia uwzględnił powództwo Klienta Kancelarii o zapłatę odszkodowania w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę (wyrok z 13.08.2013r., IV Pupr 333/13). Zgłoszony przez pracownika zarzut: brak wskazania przyczyn rozwiązania umowy. Co ciekawe strony łączyła umowa na czas określony na 15 lat. Sąd Rejonowy po przeprowadzeniu postępowania uznał, że zawarcie z pracownikiem długoterminowej umowy było nie tylko sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, czy z zasadami współżycia społecznego, ale przede wszystkim było działaniem pozwanego stanowiącym obejście prawa, jako że celem pracodawcy było wyłącznie ułatwienie sobie rozwiązania umowy (brak obowiązku podania przyczyny, krótki okres wypowiedzenia umowy) w przypadku złej koniunktury. Pracodawca złożył apelację. Sąd Okręgowy podzielił pogląd Sądu I instancji i oddalił apelację (wyrok z 22.11.2013r., VII Pa 331/13).