tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Naruszenie ustawy o zwolnieniach grupowych a odszkodowanie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił w całości apelację Klientki i zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia w ten sposób, że zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę (wyrok z 12 grudnia 2013r., VII Pa 328/13). Sąd II instancji wskazał, że procedura informacyjno-konsultacyjna przewidziana przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników „ma dla pracodawcy charakter obligatoryjny”  i „w żadnym przypadku nie może ona  zostać zarzucona„. W razie zaistnienia takiej sytuacji złożone oświadczenia woli o wypowiedzeniu będą w sferze legalności wadliwe, tym samym pracownikom przysługują uprawnienia przewidziane w art. 45 Kodeksu pracy.

 

O tym jak zapatrywał się na naruszenie procedury określonej we wspomnianej ustawie Sąd Rejonowy, wkrótce na moim BLOGU.