tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Nowy okres zasiłkowy

Spór pomiędzy ubezpieczonym reprezentowanym przez Kancelarię a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczył prawa do zasiłku chorobowego. W trakcie postępowania dowodowego wykazaliśmy, że doszło do otwarcia nowego okresu chorobowego – niezdolność do pracy nie była spowodowana tą samą chorobą. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uwzględnił odwołanie i przyznał prawo do zasiłku (wyrok z dnia 18.05.2016r., VII U 422/14). Postępowanie trwało prawie 2 lata między innymi dlatego, że pierwsza opinia biegłego była niekorzystna dla ubezpieczonego.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław