tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości składkowe spółki

W sprawie Klienta Kancelarii współpracującej Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O. we Wrocławiu i przekazał sprawę organowi rentowemu do ponownego rozpoznania (wyrok z 18.4.2013 r. o sygn. akt III AUa 179/13).

Sąd Apelacyjny stwierdził, że postępowanie przed Sądem I instancji było dotknięte nieważnością. Sąd Apelacyjny dostrzegł również istotne uchybienia polegające na braku dokonania przez Sąd Okręgowy istotnych dla sprawy ustaleń, od których uwarunkowane jest pociągnięcie członka zarządu do odpowiedzialności, począwszy od braku jednoznacznego ustalenia wysokości zadłużenia, braku ustalenia, czy w istocie zostały podjęte czynności egzekucyjne przez organ rentowy  i  wykazania ich bezskuteczności w rozumieniu ustawy, a skończywszy na ustaleniu przesłanek pozytywnych, jak i negatywnych tejże odpowiedzialności.

Wyrok jest prawomocny.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław