tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Orzeczenie WZON

Zmienia zaskarżone orzeczenie strony pozwanej i poprzedzające je orzeczenie z dnia xxxx Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w ten sposób, że zalicza małoletniego powoda do osób niepełnosprawnych oraz w części dotyczącej wskazań pkt 7, że małoletni powód wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.” Tak brzmiał punkt I wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, który został dzisiaj ogłoszony. Rozstrzygnięcie w pełni zgodne z Naszym żądaniem (wyrok z dnia 16.12.2016r., IV U 556/16).