tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Podleganie ubezpieczeniom społecznym – działalność gospodarcza

Udowodnienie faktycznego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – przed takim zadaniem stanęliśmy w kolejnym sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. Odwołanie od decyzji ZUS złożyliśmy w dniu 17 stycznia 2015r. Ostatecznie Sąd I instancji zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustalił, iż wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (wyrok z dnia 30.09.2015r., sygn. V U 175/15). Pierwszy powakacyjny miesiąc kończy się zwycięstwem z ZUS-em. Jutro 3 rozprawy w Sądzie Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław