tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Praca w gospodarstwie rolnym a świadczenie przedemerytalne

Skuteczne okazało się odwołanie Klienta od decyzji ZUS w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 16 grudnia 2013r. zmienił decyzję organu rentowego i przyznał wnioskodawczyni prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 22 lutego 2013r. (VIII U 2652/13). Istota sporu koncentrowała się wokół  doliczenia do stażu ubezpieczeniowego okresu pracy wnioskodawczyni w gospodarstwie rolnym Jej rodziców. Sąd w oparciu o dokumenty zawarte w aktach emerytalnych, a także zeznania świadków i  wnioskodawczyni uznał, że ubezpieczona udowodniła okres pracy w gospodarstwie rolnym w zakresie niezbędnym do uzupełnienia okresu wymaganego do przyznania świadczenia przedemerytalnego.