tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Przywrócenie terminu do opłacenia składki ZUS

 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na opłacenie składek po terminie. W sprawie, o której wspominamy oczywiście taka zgoda nie została wyrażona. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił potwierdzenia ubezpieczenia z uwagi na opłacenie składki po terminie. Odwołanie od decyzji ZUS wniesione w imieniu Klienta Kancelarii okazało się skuteczne. Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i objął wnioskodawcę ubezpieczeniem (sygn. akt VII U 323/15). Sąd uznał, że zapłacenie składki po terminie wynikało z przyczyn losowych i rodzinnych, a powódce nie można było zarzucić niedbalstwa czy niedołożenia należytej staranności w prowadzeniu działalności. Więcej wkrótce na moim BLOGU.

 

Grzegorz Kawka, adwokat, ubezpieczenia społeczne Wrocław