tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Renta w związku z wypadkiem przy pracy

Do Kancelarii przyszedł klient z niekorzystnym wyrokiem Sądu I instancji. Dzięki wniesionej przez nas apelacji Sąd II instancji uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Dokonując ponownej analizy Sąd Okręgowy uznał, że odwołanie naszego klienta było zasadne i zasługuje na uwzględnienie. Ta sytuacja pokazuje, że sądy w swych wyrokach nie są nieomylne i warto walczyć o swoje prawa do końca (wyrok z dnia 30 marca 2017r., IX U 11/16).