tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Na rozstrzygnięcie tej sprawy trzeba było czekać ponad dwa lata. Odwołanie od decyzji w sprawie renty zostało wniesione w kwietniu 2013r. Co ciekawe Lekarz orzecznik ZUS uznał, że wnioskodawczyni jest częściowo niezdolna do pracy. Takie orzeczenie nie dawało jednak podstaw do przyznania prawa do renty. Co ciekawe biegli sądowi (w ilości dwóch) stwierdzili w swojej pierwszej opinii, że wnioskodawczyni nie jest niezdolna do pracy. Na takim etapie sprawy przystąpiliśmy (Kancelaria) do sprawy. Zastrzeżenia do opinii nie wystarczyły. Złożyliśmy wniosek o inny zespół biegłych. Tym razem się udało – biegli stwierdzili całkowitą niezdolność do pracy wnioskodawczyni. W ślad za tym Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 czerwca 2015r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał wnioskodawczyni prawo do renty (sprawa IX U 1718/13).

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław