tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę.

Kancelaria skutecznie reprezentowała Klienta w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu o ustalenie prawa o emerytury. Wyrokiem z dnia 3 lutego 2016r. Sąd zmienił decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury oraz orzekł o zwrocie kosztów zastępstwa prawnego (sygn. akt VIII U 1696/15). 

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław