tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Sprawa o wydanie świadectwa pracy

Wyrokiem z dnia 11 lutego 2014r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, uwzględniając powództwo, nakazał pozwanemu pracodawcy wydanie pracownikowi świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie u strony pozwanej oraz tryb i przyczyny rozwiązania umowy (IVP 1028/13).