tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Umowa na czas określony a odprawa

Wyrokiem z dnia 7 października 2013r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia uwzględnił powództwo Klientki i zasądził odprawę w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (IVP 427/13). Co istotne strony łączyła umowa na czas określony i w wypowiedzeniu nie wskazano przyczyny rozwiązania umowy. W trakcie postępowania dowodowego Pracownik wykazał, iż wyłącznym powodem wypowiedzenia były przyczyny niedotyczące pracownika.