tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Ustalenie stopnia niepełnosprawności

Sukcesem zakończyła się sprawa Klienta o zmianę stopnia niepełnosprawności. Wyrokiem z dnia 1 lipca 2014r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zmienił decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w województwie dolnośląskim i poprzedzające je orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu i zaliczył wnioskodawczynię do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym na stałe (sygn. akt XU 749/13). Orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu zaliczało wnioskodawczyni do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym na okres 2 lat. Orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu utrzymało w mocy wspomniane orzeczenie. Odwołanie do Sądu Pracy okazało się w pełni skuteczne.