tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

 

W sprawie Klienta Kancelarii współpracującej Sąd Rejonowy w Świdnicy uwzględnił odwołanie i zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O. w Wałbrzychu w ten sposób, iż stwierdził, że pobrany przez Wnioskodawcę zasiłek chorobowy nie jest świadczeniem nienależnym.

Sąd stwierdził m.in., że przystąpienie do spółki cywilnej bez świadczenia pracy nie jest wykonywaniem pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ubezpieczeniowych i nie powoduje utraty prawa do zasiłku chorobowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław